Diensten

Hoofdpijn

In het hoofdpijncentrum proberen we  allereerst de oorzaak van de hoofdpijn te achterhalen.  Dit is nodig om vervolgens een goed behandelplan op te stellen. Er zijn voor de behandeling verschillende hulpverleners in het centrum betrokken die nauw samenwerken, waaronder een neuroloog, een kinesist, een verpleegkundige en een psycholoog. Het eerste bezoek is altijd bij de neuroloog waar het type hoofdpijn geanalyseerd wordt en een  lichamelijk onderzoek plaats vindt. Afhankelijk van de klachten volgt er aanvullend onderzoek in ons centrum zelf en indien nodig kan er nog aanvullend radiologisch onderzoek aangevraagd worden in het Jessa ziekenhuis, dat op loopafstand van het Centrum voor Neurologie ligt.

Indicaties hoofdpijn:

 • Migraine
 • Spanningshoofdpijn
 • Analgetica geinduceerde hoofdpijn
 • Clusterhoofdpijn
 • Aangezichtspijn

Multiple Sclerose

In het centrum voor Neurologie is een jarenlange ervaring en kennis aanwezig omtrent de behandeling en begeleiding van patienten met MS. Met name de laatste jaren zijn de kennis en de mogelijkheden van behandeling omtrent MS enorm toegenomen.  De behandeling en de begeleiding van patiĆ«nten met MS heeft in het Centrum voor Neurologie een multidisciplinair karakter. Er wordt naast de behandeling door de neuroloog nauw samengewerkt met een uroloog, revalidatiearts, psycholoog en gespecialiseerd verpleegkundige. Verder bestaat er de mogelijkheid van infuustherapie in het centrum te verzorgen als onderdeel van de behandeling.

Indicatie gebieden bij multiple sclerose zijn:

 • Relapsing-remitting MS
 • Secundair progressieve MS
 • Primair progressieve MS

Leerstoornissen

Het Centrum voor Neurologie wil via de meest recente neurologische inzichten tot een juiste diagnose komen en van hieruit een moderne behandeling voorstellen. Zowel bij de diagnose als bij de behandeling is een multidisciplinaire aanpak van groot belang. Het Centrum voor Neurologie heeft zich daarom verzekerd van de medewerking van een psycholoog. Het Centrum voor Neurologie kan voor kinderen met leerstoornissen een beroep doen op een grote groep “Veldwerkers”, zoals logopedisten en kinesitherapeuten, die leerstoornissen als aandachtsgebied hebben. 

Indicatie gebieden bij kinderen zijn o.m.:

 • Taal-en spraakachterstand
 • Achterstand in motoriek of intelligentie/schoolprestaties
 • ADHD
 • Autisme spectrum stoornis
 • Dyslexie/Dyscalculia
 • Lees- en schrijfachterstand
 • Neurologische problematiek samengaand met ontwikkelingsachterstand

Geheugenstoornissen

Het Centrum voor Neurologie wil via de meest recente neurologische inzichten tot een juiste diagnose  komen en van hieruit een moderne behandeling voorstellen. Zowel bij de diagnose als bij de behandeling is een multidisciplinaire aanpak van groot belang. Het Centrum voor Neurologie heeft zich daarom verzekerd van de medewerking van een psycholoog welke indien nodig een uitgebreid neuropsychologisch onderzoek kan verrichten. 

Indicatie gebieden bij volwassen zijn o.m:

 • Verouderen en geheugenproblemen
 • Geheugen problemen na een CVA
 • Ziekte van Alzheimer
 • Geheugen problemen na een ongeval of doorgemaakte ziekte
 • Ziekte van Parkinson
 • Epilepsie